Vandringen mellom Mjøsa og Brumunddal sentrum er om lag én kilometer og byr på både kunstinstallasjoner og vakker beplantning. I Brumunddal sentrum krysser promenaden gågata, og i sentrumsgatene finner du blant annet lekeplass, Brumunddals hyggelige torg, kjede- og nisjebutikker og en rekke serveringssteder.  

Du kan også vandre videre oppover langs elva, forbi Sveum Idrettspark. Her antar promenaden et mer sti-aktig preg og tar deg inn i et lett, skjermet og flott skogsterreng videre oppover langs elva.  

Elven Brumunda renner fra Brumundsjøen til Mjøsa og er 32,2 kilometer lang. Dette er en av de viktigste gyte-elvene for mjøsørreten. Visste du at Brumunda også danner dialektgrensen for den sørlige og nordlige varianten av hedmarksdialekta? Nord for elva finnes diftongene ei og øy, mens man sør for elva sier e og ø. En person som bruker beina på nordsiden, bruker altså bena på sørsiden.