Hjertestarterne er enkle i bruk, og kan brukes av alle. De er plassert i kabinett på veggen. For å frigjøre apparatet løsner man lokket på kabinettet gjennom å vri rundt. Deretter trykker man på startknappen. En talefunksjon, både på norsk og engelsk, forteller hva man skal gjøre. 

Hjertestarterne kan benyttes på både barn og voksne. Ved å trykke på en knapp går man fra voksenmodus til barnemodus. 

Det første du gjør som hjelper i en nødsituasjon er å ringe 113. Deretter tar du hjertestarteren ut av kabinettet med et enkelt vridegrep og lytter til instruksjonene som følger. Hjertestarteren er smart og starter bare dersom det er behov for det.