Kreftforeningen inviterer deg til å delta enten som fighter eller deltaker. Stafett for livet er ingen konkurranse, men her går vi for og med hverandre for å vise vår støtte til alle som rammes av kreft.

I Kreftforeningens Stafett for livet deltar lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre i en 24 timer lang stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Hva skjer under stafetten?

I et helt døgn går eller løper vi til støtte for alle kreftrammede rundt i landet. Stafetten symboliserer kampen en kreftpasient går igjennom og visualiserer at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Arrangementet er en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.

Fighterrunde: Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere er stafettenes æresgjester – de som selv har eller har hatt kreft. Lokalmiljøet heier og hyller sine fightere, som samlet går den første runden rundt løypa.

Stafett: De neste 24 timene går stafetten rundt banen. Hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtaler, hvile og mat.

Lysseremoni: Når mørket faller på dempes musikken, lyset og aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå.

Avslutning: Etter et døgn er gått, samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning og feiring.
Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer. 

Påmelding

Påmeldingen for årets stafett har åpnet. Du kan melde deg på her 

Mer informasjon om Stafett for livet finner du på kreftforeningen.no

Program

Lørdag 25. mai

12.00 Åpningsseremoni
12.20 Æresrunden med Fightere
14.00 Auksjon
17.00 Staffetens Mester
19.00 Kveldskonsert med lokal artist
21.00 Hvordan ivareta livsgleden i sorgen - digitalt foredrag
23.00 Lysseremoni

Søndag 26. mai

09.00 Yoga i parken
10.00 Barnetime i barneparken
med påfølgende 24 minutters barnestafett (t.o.m. ungdomsskolealder)
11.40 Avslutningsseremoni