Drivstoffanlegget åpner på forsommeren når vannstanden har blitt tilstrekkelig høy til at båter kan legge til og fylle på en trygg måte, og vil være åpen til medio oktober. Drivstoffanlegget har pumper for bensin og diesel og betaling gjøres i kortautomat ved pumpen med vanlig bankkort.  

Anlegget eies av Ringsaker kommune og driftes av Engens Oljeservice. 

Det er etablert fire brannslokningsapparater i tilknytning til drivstoffanlegget.  

Ved siden av drivstoffanlegget er det også etablert en vakuumpumpe for tømming av avløpstanker til båter. Denne er gratis å bruke.