– Dette er rett og slett utrolig hyggelig og motiverende. Mjøsparken skal være åpen og tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Det at DOGA tildeler oss denne prisen er stort, dette er en faglig honnør på toppnivå i Norge, sier ordfører Kai Ove Berg.

En attraktiv folkepark 

Mjøsparken ble offisielt åpnet i juni 2023, og kommunedirektør Jørn Strand mener parken er en helt unik attraksjon som bidrar til å sette Ringsaker på kartet. 

– Mjøsparken er et av våre viktigste grep i arbeidet for å gjøre Ringsaker enda mer attraktivt som bosted, som et sted å drive næring og som en viktig reiselivsdestinasjon i Innlandet. Vi ser allerede at både nasjonale og utenlandske turister finner veien til Mjøsparken, spesielt i sommermånedene. Dette er bare begynnelsen – Mjøsparken lever og utvikler seg videre, og tiltrekker seg hele tiden nye aktører som ser muligheter for å skape opplevelser og aktiviteter. I samarbeid med blant andre Norconsult har vi bygget en park for framtida, og vi er glade for det gode samarbeidet som har bidratt til et så vellykket resultat, sier Strand.   

Godt design

Leder for teknisk drift, Elin Rønningen Hekne, er også svært godt fornøyd med tildelingen av kategoriprisen for landskapsarkitektur til Mjøsparken.

– Det er mange hensyn å ta i opparbeidelsen av en park som alle skal kunne benytte seg av, og som skal oppleves som inkluderende og godt tilrettelagt for alle. Vi er veldig stolte av og fornøyde med Mjøsparken, og setter stor pris på å få denne utmerkelsen, sier hun. 

Imponerte mest

Innovasjonsprisen for inkluderende design er DOGAs design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming. Prisen løfter frem noen av Norges mest inkluderende innovasjonsprosjekter som bruker design og arkitektur til å skape et mer likestilt samfunn. I delkategorien Landskapsarkitektur var det altså Mjøsparken som imponerte juryen mest. 

– Dette er en fantastisk anerkjennelse av den solide kompetansen vi har innen landskapsarkitektur og lysdesign i Norconsult, og ikke minst i region Innlandet. Prisen er en bekreftelse på hva vi kan oppnå når en ambisiøs kunde som Ringsaker kommune møter Norconsults faglige kreativitet og tverrfaglighet. Vi er rett og slett utrolig stolte over hva vi har fått til i felleskap, sier Vegard Jacobsen, konserndirektør Regioner i Norconsult. 

Ulike soner 

Sammen med Ringsaker kommune har Norconsult skapt en park som innbyr til opplevelser for mennesker i alle aldre og livsfaser. Mjøsparken er inndelt i aktive soner for sport og lek, og roligere soner for rekreasjon og sanseopplevelser. 

– Gjennom fargebruk, lysdesign, utendørsmøblering og kunst er det skapt ulike rom for varierte opplevelser i parken. Vegetasjon er benyttet som romdannende elementer, og gir ulike opplevelser og stemninger. Landskapsarkitektene har gjort bevisste valg når det gjelder formgiving, ulike dekker og ledelinjer. Sammen bidrar dette til mer inkluderende og gode brukeropplevelser for et mangfold av mennesker, avslutter Morten Quist-Hanssen, Norconsults prosjekteringsleder for Mjøsparken. 

 

Les mer om Doga-prisene her