Hvis du ikke er tidlig ute, bør du være forberedt på at parkeringsplassen som ligger helt inntil parken ikke har ledig plass. Benytt da eventuelt av- og påstigningsplassen ved HC-parkeringen for å sette av og plukke opp passasjerer og bagasje, og kjør bilen til en av de nærliggende P-områdene som er markert i kartet.  

Av hensyn til fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ønsker vi ingen parkering langs Strandvegen! Finner du ikke ledig plass for bilen din på områdene markert i kartet, henstiller vi til å parkere bilen oppe i Brumunddal sentrum – og rusle den koselige elvepromenaden ned til Mjøsparken. 

Kart Mjøsparken