På området som i dag er Mjøsparken, har det tidligere vært sagbruk som fikk mye av tømmeret fløtet til seg på Mjøsa. I parken kan man se og lese om noe av denne tømmerhistorien, som også har gitt inspirasjon til utformingen av utsiktstoppen. Sett ovenfra trer symbolikken tydelig frem, ved at de tolv parkeringsplassene rundt toppen danner hakk inn i sirkelen – som tenner på et sagblad.  

Fra det høyeste punktet på sukkertoppen får man et vidstrakt skue utover Mjøsa. Dreier man blikket i andre retningen, det vil si over E6 og mot byen, ser man den karakteriske pipa etter Langmoen, som ble særlig kjent for tilvirkning av parkett. Bedriften startet sitt industrieventyr her nede på strandområdet, tidligere kalt Strandsaga, før produksjonen ble flyttet nærmere Brumunddal sentrum.