Ti på hjul

I formidlingsprosjektet «Ti på hjul» kan du bli kjent med Ringsakers kulturarv. Det er lagt opp ti turer til ti utvalgte kulturminner. Turene har en egen turbrosjyre, og ved hver post er det mulig å søke opp mer informasjon om det enkelte kulturminnet. 

De utvalgte kulturminnene representerer ulike historiske epoker og har en bredde i tematikken. Samtidig er det kulturminner som er geografisk lett tilgjengelig for folk flest, og med parkeringsmuligheter relativt nært. Ved sju av ti poster er det mulig å sykle eller kjøre helt inntil kulturminnet. Kun to poster (post 2 og 4) går i ulendt terreng. Det er mulig å sykle til flere kulturminner i løpet av én tur. 

Turbrosjyren finner du også på kommunens servicekontor i Brugata 2 (Brumunddal), på turistkontoret i Brumunddal, Infoteket på Nes, ved kommunens bibliotek i Moelv og Brumunddal, samt på sportsbutikker og andre butikker/kafeer. Alle som har fulltført ti turer og sendt inn turbrosjyrer innen 1. november, er med i trekningen av flotte og relevante premier.

Les mer om «Ti på hjul» på Ringsaker kommunens nettside

Mo gård

Mo gård ble valgt til Ringsaker kommunes tusenårssted. Den har gitt navn til tettstedet Moelv. Gården lå under Hamar bispestol i middelalderen, med den første kjente bruker fra 1514. Gården ligger sentralt i byen. Den var skysstasjon fra 1700-tallet og frem til cirka 1880. Fra 1837 holdt herredsstyret sine møter her. Deler av hovedbygningen kan dateres tilbake til cirka 1700. Slik store deler av bygningen fremstår i dag har den vært fra rundt 1860. Mye av Moelv er reist på Mos grunn. Gårdens historie, bygninger og tuntrær danner et storslagent kulturminne. Foreningen "Venner av Mo" jobber for bevaring gjennom bruk.

Les mer:

Historien om Mo gård
Mo gård - mytene om by- og bygdenæring